Kynoterapia

Kynoterapia (z języka greckiego. kýon czyli „pies”, w dopełniaczu: kynós
therapeía czyli „opieka/leczenie”), w Polsce można również spotkać nazwę dogoterapia (z języka angielskiego dog czyli „pies” i therapy czyli „terapia”), to jedna z form terapii zajęciowej służąca człowiekowi, którą prowadzi się z udziałem psa.

Kynoterapia jest jedną z dziedzin zooterapii, w której głównym motywatorem oddziaływań terapeutycznych jest pies. W roli motywatorów w zooterapii uczestniczyć mogą również inne zwierzęta, takie jak np. konie, osiołki, kozy, alpaki, koty czy delfiny. Terapia ta jest najbardziej efektywna podczas prowadzenia rehabilitacji dzieci, ponieważ poszczególne ćwiczenia rehabilitacyjne można zastosować z pełnym powodzeniem w formie zabaw z psem. Kynoterapia daje bardzo dobre efekty u przewlekle chorych osób, dotkniętych różnorodnymi formami niepełnosprawności ruchowej i psychicznej, u osób samotnych, czy też w starszych. Praca terapeutyczna u takich osób polega przede wszystkim na nawiązaniu więzi psychicznej z psem,  niejednokrotnie wzmaga działanie lecznicze, a często także wprost prowadzi do całkowitego wyleczenia (i to nawet w przypadku nowotworów!). Ze względu na doskonałe efekty, tzw. terapię kontaktowa, prowadzoną z udziałem zwierząt, stosuje się w ostatnich latach z coraz większą częstotliwością w wielu krajach świata.

Cel:

Kynoterapia ma za zadanie przede wszystkim wzmocnienie efektywności rehabilitacji pacjenta. Głównym motywatorem służącym przebiegowi rehabilitacji jest w tym przypadku odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony do tego celu pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

Formy kynoterapii:

a/ Spotkanie z psem – to zajęcia, których celem jest uzyskanie pozytywnego kontaktu pomiędzy człowiekiem a psem. Po przez ukierunkowane przez kynoterapeutę zabawy i zajęcia uczestnicy nabierają zaufania do psa, oraz poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Zajęcia te maja na celu stymulacje i rozwój zmysłów aktywnie angażując uczestników zajęć.

b/ Edukacja z psem – to zajęcia, których celem jest stymulowanie i usprawnianie płaszczyzny intelektualnej, poznawczej i społecznej. Edukacja z psem uczy tolerancji, szacunku i innych właściwych postaw wobec zwierząt i ludzi. Uczy zasad bezpiecznego kontaktu z psem, a także korzystnie wpływa na sferę emocjonalną uczestników.

c/ Terapia z psem – to indywidualna i naturalna metoda wspomagania leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oparta na bezpośrednim kontakcie z psem w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lub rehabilitantem.

Wskazania do kynoterapii:

Terapia z udziałem psa prowadzona jest przede wszystkim jako wsparcie działań rehabilitacyjnych związanych z zaburzeniami sfery psychicznej, emocjonalnej, schorzeniami natury fizycznej, intelektualnej, jak i również związanymi z dysfunkcjami poszczególnych osób w sferze społecznej.

Kynoterapia jest dziedziną nauki, która wykazuje nieustanny progres. Przed dyscypliną tą otwierają się nieustannie nowe przestrzenie, w które z powodzenim może wkraczać. Z tego też powodu trudno ustalić w sposób ostateczny jakie choroby i dysfunkcje mogą podlegać wsparciu rehabilitacyjnemu tą metodą.

Przeciwwskazania do kynoterapii:

Nie powinny być poddawane działaniom kynoterapeutycznym osoby, które: cierpią na alergię związaną z obecnością psa (chodzi głównie o alergię na sierść), cierpią na przelekłe choroby dermatologiczne, posiadają otwarte rany, przechodzą choroby infekcyjne czy pasożytnicze, mają podwyższoną temperaturę ciała lub też pies wywołuje u nich zachowania agresywne.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego lęku przed psem (kynofobii) u osoby rehabilitowanej, należy podjąć indywidualną pracę mającą na celu wyeliminowanie dystansu wobec psa, a nastepnie przejść do realizacji celów rehabilitacyjnych.