Plusy i minusy owczarka katalońskiego

Plusy:

  • Przywiązany
  • Inteligentny
  • Żywy
  • Energiczny
  • Czujny
  • Wytrwały
  • Samodzielny
  • Bardzo spokojny

Minusy:

  • Nieufny wobec obcych